THÔNG BÁO MỚI
Thi kỹ thuật lập trình - 10D2TH1 Lớp thi môn kỹ thuật lập trình cùng 10VTH1 : 28/08/11 lúc 15h50 phòng U05.04
Tuyển dụng lập trình PHP   Lập trình viên PHP (PHP DeveloperĐịa điểm làm việc:TP.Hồ Chí MinhSố lượng:2Mô tả công việc:- Tham gia nhóm nghiên cứu, phát triển, vận hành các sản phẩm dịch vụ nội dung số trên web & mobile: các hệ thống chạy trên...
Về viêc giao đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối Lớp trưởng các lớp thông báo tới các thành viên
Danh sách đăng ký thi tốt nghiệp ngày 21 & 28/08/11 Gồm các lớp cao đẳng chính qui, đại học chính qui, tại chức. Những sinh viên thông báo cón nợ môn phải cập nhật điểm trước ngày 15/08/11 mới được thi tốt nghiệp
Danh sách đăng ký làm luận văn 09HTH Nếu có sai sót hoặc cần chỉnh sửa, sinh viên liên hệ cô Thủy gấp vì những người có tên trong danh sách này sẽ không  có tên trong danh sách thi tốt nghiệp ngày 21 & 28/08/11
THỰC HÀNH MÔN ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG LỚP 08CTH Chiều Thứ 2- Nhóm 1,2- Tuần 50,51 Sáng Thứ 3-Nhóm 3,4-Tuần 50,51 Sáng Thứ 4 - Nhóm 1,2- Tuần 50,51 Chiều Thứ 4 - Nhóm 3,4- Tuần 50,51 Sáng Thứ 5 - Nhóm 1,2- Tuần 50,51 Chiều Thứ 5 - Nhóm 3,4- Tuần 50,51 Tuần 50...
LỊCH THI LẬP TRÌNH WEB LỚP 08CTH THỨ 6 NGÀY 12/08/2011 TẠI PML3 BẮT ĐẦU TỪ 7H30
Danh sách thi tốt nghiệp ngày 21 & 28 /08 /11 Danh sách chính thức của phòng đào tạo Ngày 18/08/11 sinh viên coi danh sách phòng thi
Sinh viên làm luận văn tốt nghiệp - khóa 2007 sINH VIÊN LÀM 2 QUYỂN BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. THEO MẪU CŨ ĐÃ THÔNG BÁO, CHỈ THAY ĐỔI TRANG BÌA.  NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀY 15/08/11 GỒM 2 QUYỂN LUẬN VĂN, 1 ĐĨA MỀM. SAU KHI BÁO CÁO XONG, SINH VIÊN VỀ VPK NHẬN LẠI...
Danh sách đăng ký thi tốt nghiệp - ngày 21 & 28/08/11    Môn thi tốt nghiệp chính trị vẫn đăng ký đến ngày 15/08/11