THÔNG BÁO MỚI
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty FPT Information System HCM thông báo tuyển dụng NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SYSTEM ENGINEER) Mô tả công việc: Phụ trách thiết kế và đề xuất các giải pháp phần cứng theo yêu cầu của khách hàng; Làm việc với các bộ phận khác của Công ty để hỗ...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty Nash Tech thông báo tuyển dụng The Rookies là chương trình nhằm đào tạo kỹ thuật chuyên sâu dành cho sinh viên đang theo học các khối ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Phát triển phần mềm, Kiểm thử phần mềm và Hệ thống...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công tyVIETJAPPAN thông báo tuyển dụng   Tuyển dụng sinh viên tham gia khóa học lập trình thực chiến miễn phí Khi tham gia khóa học này các bạn được gì:  Được training các ngôn ngữ: PHP, C#, JS, ReactJS, Odoo Số lượng 50...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty KMS Technology tuyển dụng FRESHER .NET SOFTWARE ENGINEER Responsibilities Your key responsibilities: Participate in all software development activities following Scrum process Design solutions and approach for software features or...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty IVC thông báo tuyển dụng IVC FRESHER TRAINING PROGRAM(IFTP) Program Overview: 2 weeks with comprehensive training courses from IVC experts( technical soft-skills) 6 weeks with 100% live project work Application...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty HCL thông báo tuyển dụng THỰC TẬP SINH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNW Mô tả: First Career là chương trình tuyển chọn Thực tập sinh/ Fresher đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ, được tổ...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty SHAREWORK thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT (Java, .NET, Embedded, React Native, PHP, Android, iOS, ReactJS, Tester) Mô tả công việc Được đào tạo và tham gia vào các dự án thực tế của công ty Yêu cầu/ Điều kiện...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty Vitalify Asia thông báo tuyển dụng JUNIOR WEB DEVELOPER Job Joining a real DevOps project as junior engineer with senior members’ support. Learning latest trend technologies, framework, tools, methods, and architectures....
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty Thế Giới Di Động thông báo tuyển dụng MWG IT FRESHER 2022 Mô tả: Các kỹ năng được học từ chương trình, tùy chọn theo thế mạnh và năng lực:   Về Nghiệp Vụ:  Business Analyst (ERP/Web-App), QA/QC/Tester, Technical Analyst ...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty BEEHEXA thông báo tuyển dụng Frontend/Backend/Full-stack Developer Professional skills Written and verbal communication in English Understanding of basic programming including OOP, Functional Programming Good...